מתמטיקה תלולה

עמוד שדרה

הגדרת מילון מחשב למשמעות של עמוד השדרה כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

חזור

הגדרת מילון מחשב למשמעות הגב הכוללת קישורים קשורים, מידע ומונחים.

תואם לאחור

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של תואם לאחור, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מקלדת עם תאורה אחורית

הגדרת מילון מחשב למשמעות של מקלדת עם תאורה אחורית כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

הצעת מחיר חזרה

הגדרת מילון מחשבים למשמעות הציטוט האחורי, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מקש Backspace

הגדרת מילון מחשב למשמעות מפתח Backspace, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מַהֲלָך סְרָק

הגדרה מילולית של מילון מחשבים כולל קישורים קשורים, דוגמאות, תמונות ומונחים קשורים. הדף כולל גם היכן נעשה שימוש בהטיית קו נטוי.

גיבוי

הגדרת מילון מחשב למשמעות גיבוי כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

רוחב פס

הגדרת מילון מחשבים למשמעות רוחב הפס, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

ברקוד

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של ברקוד, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

עצם חשופה

הגדרת מילון מחשב למשמעות barebone כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

רק מתכת

הגדרת מילון מחשב למשמעות של מתכת חשופה כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

בסיסי

הגדרת מילון מחשב למשמעות בסיסית כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

סוֹלְלָה

הגדרת מילון מחשב למשמעות הסוללה כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מִפרָץ

הגדרת מילון מחשב למשמעות של מפרץ, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

BBS

הגדרת מילון מחשב למשמעות של BBS, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

BD

הגדרת מילון מחשב למשמעות של BD כולל קישורים, מידע ומונחים קשורים.

בטא

הגדרת מילון מחשב למשמעות בטא כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

אמ

הגדרת מילון מחשב למשמעות של סל כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

בינארי

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של בינארי, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.