מתמטיקה תלולה

מנהלי התקן Blu-ray, CD-ROM, R, RW ו- DVD

מחשב Blu-ray, CD-ROM, CD-R, CD-RW, מנהלי התקני DVD וקישורי יצרן להורדות זמינות.

מנהלי התקנים של כונן קשיח למחשב

הכונן הקשיח למחשב מייצר דפי מנהלי התקנים ומידע על החברה.

מנהלי התקנים לסורק מחשבים

מנהלי התקנים וסורקי סורקים למחשב כולל קישורים לדפי הורדות של יצרני הסורקים.

מנהלי התקני לוח אם למחשבים

מנהלי התקן של לוחות אם למחשבים ומנהלי שבבים כולל קישורים לדפי הורדה של היצרנים.

מנהלי התקני כרטיסי קול למחשב

מנהלי התקנים ועדכוני כרטיסי קול כולל קישורים לדפי הורדה של חברות כרטיסי קול.