מתמטיקה תלולה

A4

הגדרת מילון מחשב למשמעות A4, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

אַבַּקוּס

הגדרת מילון מחשבים למשמעות פירוש אבקס כולל קישורים, מידע ומונחים קשורים.

נוֹטָרִיקוֹן

הגדרת מילון מחשב למשמעות של קיצור כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

התייחסות מוחלטת לתאים

הגדרת מילון מחשב למשמעות של ACR או התייחסות לתאים מוחלטים כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מתאם למזגן

הגדרת מילון מחשב למשמעות של מתאם AC כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

גִישָׁה

הגדרת מילון מחשב למשמעות גישה כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

אבזר

הגדרת מילון מחשב למשמעות אביזר כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

נעילת חשבון

הגדרת מילון מחשב למשמעות של נעילת חשבון הכוללת קישורים קשורים, מידע ומונחים.

ראשי תיבות

הגדרת מילון מחשב למשמעות ראשי תיבות, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

גש למערכת השליטה

הגדרת מילון מחשב למשמעות מערכת בקרת כניסה כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מרכז פעילות

הגדרת מילון מחשב למשמעות של מרכז פעולה כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

לְהַפְעִיל

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של הפעלה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

תא פעיל

הגדרת מילון מחשב למשמעות של תא פעיל, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מַתאֵם

הגדרת מילון מחשב למשמעות מתאם כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

שורת הכתובת

הגדרת מילון מחשב למשמעות שורת הכתובת הכוללת קישורים קשורים, מידע ומונחים.

הוסף או הסר תוכניות

הגדרת מילון מחשב למשמעות הוספה או הסרה של תוכניות כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

כתובת

הגדרת מילון מחשב למשמעות הכתובת הכוללת קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מנהל

הגדרת מילון מחשב למשמעות של מנהל כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

לזה

הגדרת מילון מחשב למשמעות אד הוק כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

Adobe After Effects

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של Adobe After Effects, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.