מתמטיקה תלולה

IS-

הגדרת מילון מחשבים על משמעות E-, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

EAP-FAST

הגדרת מילון מחשב למשמעות של EAP-FAST, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

ספר אלקטרוני

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של ספר אלקטרוני (ספר אלקטרוני), כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מצב עריכה

הגדרת מילון מחשב למשמעות מצב עריכה כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

EEPROM

הגדרת מילון מחשב למשמעות של EEPROM (זיכרון לקריאה בלבד לתכנות למחיקה), כולל קישורים, מידע ומונחים קשורים.

עוֹרֵך

הגדרת מילון מחשב למשמעות של עורך כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

EIDE

הגדרת מילון מחשבים למשמעות EIDE (IDE משופר), כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

חַשְׁמַל

הגדרת מילון מחשב למשמעות של חשמל כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

אֵלֵמֶנט

הגדרת מילון מחשב למשמעות של אלמנט, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

שורת פקודה מוגבהת

הגדרת מילון מחשב למשמעות פירוש שורת הפקודה של Windows כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

ב

הגדרת מילון מחשב על משמעותו של Em, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

אימייל

הגדרת מילון מחשב למשמעות דואר אלקטרוני או דוא'ל, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מוטבע

הגדרת מילון מחשב למשמעות המשובצת כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

רגשון

הגדרת מילון מחשב למשמעותו של סמלי הבעה כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

הצפן

הגדרת מילון מחשב למשמעות הצפנה כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

אנדיאן

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של אנדיאן, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מקש סיום

הגדרת מילון מחשב למשמעות מקש End כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

משימת סיום

הגדרת מילון מחשב למשמעות של משימת קצה כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

ENIAC

הגדרת מילון מחשב למשמעות של ENIAC (Integrator Numerical Computer and Computer) כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

להיכנס

הגדרת מילון מחשב למשמעות המשמעות של Enter ומפתח Enter כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.