מתמטיקה תלולה

גורמים 117 ו- 119

גורמים וגורמים נפוצים של 117 ו 119 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים של 106 ו -108

גורמים וגורמים נפוצים של 106 ו -108 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב גורמי מספרים ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמי 314 ו- 316

גורמים וגורמים נפוצים של מספרים 314 ו- 316. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמי 193 ו- 195

גורמים וגורמים נפוצים של מספרים 193 ו -195. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים של 274 ו -276

גורמים וגורמים נפוצים של מספרים 274 ו -276. למד כיצד להשיג ולחשב גורמי מספרים ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים של 283 ו -285

גורמים וגורמים נפוצים של 283 ו- 285 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים של 322 ו -324

גורמים וגורמים נפוצים של 322 ו- 324 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב גורמי מספרים ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים של 323 ו -325

גורמים וגורמים נפוצים של 323 ו 325 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב גורמי מספרים ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים 451 ו 453

גורמים וגורמים נפוצים של 451 ו- 453 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים 290 ו 292

גורמים וגורמים נפוצים של מספרים 290 ו- 292. למד כיצד להשיג ולחשב גורמי מספרים ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים 423 ו 425

גורמים וגורמים נפוצים של מספרים 423 ו -425. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמי 549 ו- 551

גורמים וגורמים נפוצים של מספרים 549 ו- 551. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמי 578 ו -580

גורמים וגורמים נפוצים של מספרים 578 ו -580. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמי 569 ו -571

גורמים וגורמים נפוצים של מספרים 569 ו- 571. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמי 882 ו- 884

גורמים וגורמים נפוצים של מספרים 882 ו- 884. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים של 12 ו -14

גורמים וגורמים נפוצים של 12 ו -14 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב גורמי מספרים ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים של 17 ו -19

גורמים וגורמים נפוצים של 17 ו -19 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים של 11 ו -13

גורמים וגורמים נפוצים של 11 ו -13 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים של 16 ו -18

גורמים וגורמים נפוצים של 16 ו -18 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב את גורמי המספר ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

גורמים של 22 ו -24

גורמים וגורמים נפוצים של 22 ו -24 מספרים. למד כיצד להשיג ולחשב גורמי מספרים ואת הנוסחה באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.