מתמטיקה תלולה

210 חלקי 12 חלוקה ארוכה

הפשט את 210 חלקי 12. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

210 חלקי 14 חלוקה ארוכה

פשט את 210 חלקי 14. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

210 חלקי 38 חלוקה ארוכה

פשט 210 חלקי 38. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

210 חלקי 30 חלוקה ארוכה

פשט את 210 חלקי 30. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

216 חלקי 16 חלוקה ארוכה

פשט את 216 חלקי 16. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

216 חלקי 12 חלוקה ארוכה

פשט את 216 חלקי 12. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

216 חלקי 24 חלוקה ארוכה

פשט את 216 חלקי 24. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

216 חלקי 18 חלוקה ארוכה

פשט את 216 חלקי 18. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

216 חלקי 36 חלוקה ארוכה

פשט את 216 חלקי 36. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

216 חלקי 31 ​​חלוקה ארוכה

פשט את 216 חלקי 31. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

218 חלקי 38 חלוקה ארוכה

פשט את 218 חלקי 38. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

2200 חלקי 3 חלוקה ארוכה

פשט את 2200 חלקי 3. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

2200 חלקי 5 חלוקה ארוכה

פשט את 2200 חלקי 5. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

220 חלקי 26 חלוקה ארוכה

פשט 220 חלקי 26. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

224 חלקי 12 חלוקה ארוכה

פשט את 224 חלקי 12. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

224 חלקי 14 חלוקה ארוכה

פשט את 224 חלקי 14. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

224 חלקי 42 חלוקה ארוכה

פשט את 224 חלקי 42. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

226 חלקי 12 חלוקה ארוכה

פשט את 226 חלקי 12. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים לצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

228 חלקי 24 חלוקה ארוכה

פשט את 228 חלקי 24. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.

230 חלקי 10 חלוקה ארוכה

פשט את 230 חלקי 10. למד כיצד לפשט ולהמיר שברים בצורה הפשוטה ביותר וגם לערכים עשרוניים באמצעות מחשבון מקוון וטבלת גליונות עבודה.