מתמטיקה תלולה

גלריית Web Slice ב- Internet Explorer 8

גלריית Web Slice היא דף מסומן בסימניות ב- Internet Explorer 8 המתריע בפני המשתמש כאשר עמוד זה מעודכן.