מתמטיקה תלולה

תווית

הגדרת מילון מחשב למשמעות התווית הכוללת קישורים קשורים, מידע ומונחים.

חשבון למבדה

הגדרת מילון מחשבים למשמעות של חשבון lambda, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מעבד שפה

הגדרת מילון מחשב למשמעות של מעבד שפה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מחשב נייד

הגדרת מילון מחשב מהו מחשב נייד, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מדפסת לייזר

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של מדפסת לייזר, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

לד

הגדרת מילון מחשב למשמעות של נורית LED (דיודה פולטת אור), כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

צג לד

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של צג led, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מוֹרֶשֶׁת

הגדרת מילון מחשב למשמעות המורשת הכוללת קישורים קשורים, מידע ומונחים.

פחות מ

הגדרת מילון מחשב למה שפחות פירושו כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מִכְתָב

הגדרת מילון מחשב למשמעות של אות, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

LibreOffice

הגדרת מילון מחשבים למשמעות של libreoffice, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מעגל החיים

הגדרת מילון מחשב למשמעות מחזור חיים כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

עט קל

הגדרת מילון מחשב מה פירוש עט קל, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

קַו

הגדרת מילון מחשב למשמעות השורה הכוללת קישורים קשורים, מידע ומונחים.

קו בשורה

הגדרת מילון מחשב מה פירוש השורה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

קישור

הגדרת מילון מחשב למשמעות של קישור כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

לינוקס

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של לינוקס, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

עִלְגוּת

הגדרת מילון מחשב למשמעות LISP (מעבד רשימה) כולל קישורים, מידע ומונחים קשורים.

מיתר מילולי

הגדרת מילון מחשב למשמעות מחרוזת מילולית כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

Lmhosts

הגדרת מילון מחשב למשמעות של lmhosts כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.