מתמטיקה תלולה

הגדרות עמוד

הגדרת מילון מחשב למשמעות הגדרת עמוד כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

פנטיום III

הגדרת מילון מחשב מה פירוש פנטיום III, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מחבר P8 ו- P9

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של מחבר P8 ו- P9, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

חֲבִילָה

הגדרת מילון מחשב למשמעות החבילה הכוללת קישורים קשורים, מידע ומונחים.

עמוד

הגדרת מילון מחשב למשמעות העמוד כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

הגדרות עמוד

הגדרת מילון מחשב למשמעות הגדרת עמוד כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

צֶבַע

הגדרת מילון מחשבים למשמעות של צבע, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

PalmPilot

הגדרת מילון מחשבים למשמעות של מחשב PalmPilot, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מחשב כף יד

הגדרת מילון מחשבים למשמעות של מחשב כף יד, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

עיצוב פסקה

הגדרת מילון מחשב למשמעות של עיצוב פסקאות כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

נייר תקוע

הגדרת מילון מחשב למשמעות של חסימת נייר כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

פסקה

הגדרת מילון מחשב למשמעות פיסקה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

נמל מקביל

הגדרת מילון מחשב למשמעות של יציאה מקבילה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

שליטה הורית

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של בקרת הורים, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מַאֲמָר מוּסְגָר

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של סוגריים, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

קצת זוגיות

הגדרת מילון מחשב למשמעות ביט זוגיות כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

לְנַתֵחַ

הגדרת מילון מחשב למשמעות של ניתוח, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

לְנַתֵחַ

הגדרת מילון מחשבים למשמעות של ניתוח, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

חֲלוּקָה

הגדרת מילון מחשב למשמעות של מחיצה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

PassMark

הגדרת מילון מחשב למשמעות הסימן כולל, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.