מתמטיקה תלולה

סימן שאלה

הגדרת מילון מחשבים למשמעות סימן שאלה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

גישה מהירה

הגדרת מילון מחשב למשמעות של גישה מהירה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

לְזַרֵז

הגדרת מילון מחשב למשמעות Quicken, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

שיגור מהיר

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של הפעלה מהירה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

חלקים מהירים

הגדרת מילון מחשב למשמעות מהירה של חלקים מהירים, כולל קישורים קשורים, מידע ותנאים.

זמן מהיר

הגדרת מילון מחשב למשמעות QuickTime, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

ציטוט

הגדרת מילון מחשב למשמעות הציטוט, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מקלדת QWERTY

הגדרת מילון מחשב למשמעות של מקלדת qwerty, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.