מתמטיקה תלולה

שורת המשימות

הגדרת מילון מחשב למשמעות שורת המשימות, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

כרטיסייה

הגדרת מילון מחשב למשמעות המשנה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

גלישה באמצעות כרטיסיות

הגדרת מילון מחשב למשמעות הגלישה בלשוניות, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

שולחן

הגדרת מילון מחשבים למשמעות טבלה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

כותרת השולחן

הגדרת מילון מחשב למשמעות כותרת טבלה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

לוּחַ

הגדרת מילון מחשב למשמעות של טאבלט, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

עצירת כרטיסיות

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של עצירת טאבים, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

תָג

הגדרת מילון מחשב למשמעות התגית, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

סרט הדבקה

הגדרת מילון מחשב למשמעות קלטת, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

שורת המשימות

הגדרת מילון מחשב למשמעות שורת המשימות, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מנהל משימות

הגדרת מילון מחשבים מה המשמעות של מנהל המשימות, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

מתזמן משימות

הגדרת מילון מחשב למשמעות מתזמן המשימות, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

תצוגת משימות

Windows 10 Task View עזרה ומידע עם קישורים, מידע ותנאים המתייחסים לתצוגת המשימות.

TCP / IP

הגדרת מילון מחשב למשמעות TCP / IP (פרוטוקול בקרת שידור / פרוטוקול אינטרנט), כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

TDP

הגדרת מילון מחשב מה המשמעות של TDP, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

טֶכנוֹלוֹגִיָה

הגדרת מילון מחשבים למשמעות הטכנולוגיה, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

אביב טיז

הגדרת מילון מחשב למשמעות של teespring כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

טֵלֶגרָף

הגדרת מילון מחשב למשמעות של טלגרף, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

Telnet

הגדרת מילון מחשב למשמעות של Telnet, כולל קישורים קשורים, מידע ומונחים.

טֵלֵפוֹן

הגדרת מילון מחשבים למשמעות הטלפון, כולל קישורים קשורים, מידע ותנאים.