מתמטיקה תלולה

פתרון בעיות בסיסי במחשב

מפרט מספר שלבים בסיסיים לפתרון בעיות במחשב שניתן לבצע כאשר המחשב, התוכנה שלו או החומרה שלו סובלים מבעיות.