מתמטיקה תלולה

2004: במילה אחת; השנה של (המשפט הפופולרי שלך כאן)

הבלוגוספירה הפכה לצינור למילים וביטויים חדשים בשפה האנגלית שעזרו לנו להבין כמה אירועים ב-2004; ציור (M)